Är du i behov av sjukpenning eller sjukersättning?

Sjukersättning möte

Om du blir långtidssjuk eller råkar ut för någon skada som resulterar i att du inte kan jobba och blir sjukskriven på lång sikt har du oftast rätt till sjukpenning eller sjukersättning. Det är försäkringskassan som avgör om du har rätt eller inte att få del av denna ersättning och tyvärr är det ofta så att människor som anser sig vara det inte har samma åsikt i frågan som just försäkringskassan. Och frågan är viktig, får du sjukpenning eller sjukersättning så hjälper detta till markant under perioden du inte kan arbeta.

Sjukersättning

Det finns en viss skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning som vi ska beröra här kort. Sjukersättning har du rätt till om du är mellan 30-64 år och med sannolikt aldrig mer kommer att kunna arbeta på heltid. Anledningarna kan variera stort, men det bör handla om sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är alltså inte fråga om återhämtning från en bruten arm eller liknande utan större hinder än så. Försäkringskassa avgör om du har rätt till sjukersättning eller inte, och en av deras regler är att din arbetsförmåga måste vara nedsatt med 25 % eller mer. Hur detta mäts är en fråga som är svår att svara på.

Sjukpenning

Är du sjuk och i behov av sjukpenning så är det din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som avgör hur hög summa du kan komma att få. Försäkringskassan sätter upp mallarna för din SGI med hjälp av din årsinkomst eller den summan som du hade haft i inkomst under det året du hade arbetat istället för att varit sjuk. Det finns också ett max-tak för hur mycket du kan få u sjukpenning.

Ta professionell hjälp

Om det är så att du inte är nöjd med försäkringskassans beslut i frågan om sjukpenning eller sjukersättning så kan du ta hjälp av en advokat eller jurist. Att på egen hand försöka ändra försäkringskassans beslut kan vara mycket svårt, men med hjälp av professionella aktörer kan beslutet revideras så att du får din sjukpenning eller sjukersättning i slutändan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *