October, 2016

now browsing by month

 

Resultat av en marknadsundersökning

Statistik från en undersökning

Hur ska man egentligen tolka resultatet av en undersökning som syftar till att läsa av marknaden? Ska man dra resultatet som en absolut sanning eller är det mer en rekommendation? Om marknadsundersökningen visar att det finns noll intresse så förstår jag att det kan vara bra att respektera det. Men om förhållandet är omvänt, att det visar att det finns ett jättebehov, är det då något jag kan lita absolut blint på eller ska jag ta det mer som en rekommendation och med en nypa salt?

Det finns många företag som livnär sig på marknadsundersökningar och det kanske är lämpligt att fråga dem om hur resultatet av en marknadsundersökning faktiskt ska tolkas. Efter vad jag själv har förstått av hur det går till med denna typ av enkäter och intervjuer av marknaden så blir det väldigt klart att det är något som kräver ett noggrant förarbete. Exempelvis är det viktigt att underlaget består av relativt många personer om det ska gå att dra någon vettig slutsats av resultatet. Det är dessutom viktigt att man får svar på det man söker, och att frågorna därför är ställda med noggrann precision så att det går att dra någon slutsats av varje fråga. Varje fråga i en marknadsundersökning måste således ha ett tydligt syfte.

När jag startade mitt första företag, gjorde jag en enkät på egen hand. Det gav ett bra resultat utifrån vad jag ville höra, men när jag väl körde igång så var det svårt att få ruljans i verksamheten. Förmodligen hade jag ställt frågor som inte gav några viktiga insikter samtidigt som de hade kryddats för att passa det svar jag faktiskt ville få ut. Det är därför viktigt att lägga subjektiviteten åt sidan när man ska sondera terrängen hos en marknad. Istället är det viktigt att undersökningen blir objektiv och att den faktiskt söker svar på många av de frågor som en marknadsundersökning faktiskt ska besvara.

Programvara för projekthantering

Snickare söker projektverktyg

Verksamheten växer och det är numera svårt att hålla ordning på alla projekt som jag jobbar med. Därför är jag nu på jakt efter ett bra onlineverktyg för projekthantering. Jag har förstått att det finns en hel del gratisverktyg, men att dessa inte riktigt uppfyller alla önskningar och förväntningar för allt som jag behöver. Tidigare har jag fokuserat mycket på hälsa och träning, men nu har jag också kört igång min gamla verksamhet som snickare. Att då kunna ha en bra programvara där jag kan samla alla projekt, beställa produkter och även ha min tidredovisningar hade varit smidigt. Går det dessutom att skicka offterter och fakturera direkt inifrån verktyget så hade det varit absolut bäst.

Jag har sett ett antal lösningar som erbjuder alla dessa funktioner, inte bara i datorn utan även i mobiltelefonen. Därför skulle jag tro att det är precis vad jag faktiskt söker efter, ett system för projekthantering som fungerar bra i mobiltelefonen. Jag har själv en iPhone med iOS, men jag har också en kollega som envisas med att köra Android, så det vore därför bra om det fungerar lika bra i båda systemen. Kanske är det en webbaserad lösning jag är ute efter.

Har du några tips? Berätta gärna för mig i kommentarerna!

Är du i behov av sjukpenning eller sjukersättning?

Sjukersättning möte

Om du blir långtidssjuk eller råkar ut för någon skada som resulterar i att du inte kan jobba och blir sjukskriven på lång sikt har du oftast rätt till sjukpenning eller sjukersättning. Det är försäkringskassan som avgör om du har rätt eller inte att få del av denna ersättning och tyvärr är det ofta så att människor som anser sig vara det inte har samma åsikt i frågan som just försäkringskassan. Och frågan är viktig, får du sjukpenning eller sjukersättning så hjälper detta till markant under perioden du inte kan arbeta.

Sjukersättning

Det finns en viss skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning som vi ska beröra här kort. Sjukersättning har du rätt till om du är mellan 30-64 år och med sannolikt aldrig mer kommer att kunna arbeta på heltid. Anledningarna kan variera stort, men det bör handla om sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är alltså inte fråga om återhämtning från en bruten arm eller liknande utan större hinder än så. Försäkringskassa avgör om du har rätt till sjukersättning eller inte, och en av deras regler är att din arbetsförmåga måste vara nedsatt med 25 % eller mer. Hur detta mäts är en fråga som är svår att svara på.

Sjukpenning

Är du sjuk och i behov av sjukpenning så är det din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som avgör hur hög summa du kan komma att få. Försäkringskassan sätter upp mallarna för din SGI med hjälp av din årsinkomst eller den summan som du hade haft i inkomst under det året du hade arbetat istället för att varit sjuk. Det finns också ett max-tak för hur mycket du kan få u sjukpenning.

Ta professionell hjälp

Om det är så att du inte är nöjd med försäkringskassans beslut i frågan om sjukpenning eller sjukersättning så kan du ta hjälp av en advokat eller jurist. Att på egen hand försöka ändra försäkringskassans beslut kan vara mycket svårt, men med hjälp av professionella aktörer kan beslutet revideras så att du får din sjukpenning eller sjukersättning i slutändan.