Resultat av en marknadsundersökning

Statistik från en undersökning

Hur ska man egentligen tolka resultatet av en undersökning som syftar till att läsa av marknaden? Ska man dra resultatet som en absolut sanning eller är det mer en rekommendation? Om marknadsundersökningen visar att det finns noll intresse så förstår jag att det kan vara bra att respektera det. Men om förhållandet är omvänt, att det visar att det finns ett jättebehov, är det då något jag kan lita absolut blint på eller ska jag ta det mer som en rekommendation och med en nypa salt?

Det finns många företag som livnär sig på marknadsundersökningar och det kanske är lämpligt att fråga dem om hur resultatet av en marknadsundersökning faktiskt ska tolkas. Efter vad jag själv har förstått av hur det går till med denna typ av enkäter och intervjuer av marknaden så blir det väldigt klart att det är något som kräver ett noggrant förarbete. Exempelvis är det viktigt att underlaget består av relativt många personer om det ska gå att dra någon vettig slutsats av resultatet. Det är dessutom viktigt att man får svar på det man söker, och att frågorna därför är ställda med noggrann precision så att det går att dra någon slutsats av varje fråga. Varje fråga i en marknadsundersökning måste således ha ett tydligt syfte.

När jag startade mitt första företag, gjorde jag en enkät på egen hand. Det gav ett bra resultat utifrån vad jag ville höra, men när jag väl körde igång så var det svårt att få ruljans i verksamheten. Förmodligen hade jag ställt frågor som inte gav några viktiga insikter samtidigt som de hade kryddats för att passa det svar jag faktiskt ville få ut. Det är därför viktigt att lägga subjektiviteten åt sidan när man ska sondera terrängen hos en marknad. Istället är det viktigt att undersökningen blir objektiv och att den faktiskt söker svar på många av de frågor som en marknadsundersökning faktiskt ska besvara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *